Google+ Followers

2017年10月13日 星期五

我的露營日(二)

2/OCT-星期一

天氣:天晴~炎熱~感覺好正呀!
一早起身望上天,陽光照耀~好美的一天!

夏天:陽光~熱力~汗水~涼風,好享受這樣感覺!
  已經準備簡單早餐了!
 我哋開餐啦!

 出動開工揾食! 今日成績~OK啦!
 玩完更係去溪澗沖身~超冰涼~爽呀! PM 3:00午餐時間.

 好大個洛神花園開始要拾嘢走人啦!

 可以慢慢行出去碼頭等船到喇!


 天氣好~黃昏日落都特別靚!
 今晚加餸:咖哩炒青口.

2017年10月7日 星期六

我的露營日(一)

(30/SEP-星期六)
天氣:早上狂風雷暴~日間短暫時間有陽光.
地點:荔枝莊
一早起想望出街勁大雨,想出發都睇怕有啲難度!
一直等都中午12:00先開始停雨,咁即刻要趕船入去啦!
我哋早少少到達碼頭等上船.

 今日天氣真係麻麻地!

快速起好個營啦!
 可以出去玩啦!
 呢條溪澗真係無得頂.

 因為太晏入嚟,只可以揾到少少(青口)今晚做餸.

好快已經日落啦!

 好靚的黃昏晚霞.簡簡單單的二人晚餐......今日大佬無嚟喎...哈哈..明天?


(1/OCT~星期日)
天氣:
短暫時間有陽光~有幾陣驟雨 .
比起琴日
叫做好少少!


早晨啦'去碼頭接今日才到步的老友.
 起起吓營突然落大雨....好在啱啱起好.
 睇吓真係勁大雨架!...但我好享受...有得玩囉..哈哈'


又行雷又勁大雨,出唔到去玩.
為有早少少煮午餐食左先.開餐時間一樣的大雨呀...


終於停雨啦!~要出動揾食啦!

少少收獲咁啦...
八爪魚仔個樣幾得意~影左相/放生了!又一天/又黃昏了!開始煮飯食...


啲餸睇落都唔錯架.
幾有中秋節氣氛